Udskiftning af vandmålere i 2015

19/01/2015 - Vester Såby Vandværk

Vandværket udskifter alle gamle vandmålere i løbet af 2015/ 2016. Vi kontakter den enkelte forbruger for planlægning af tidspunkt for udskiftning af vandmåleren.

Hvis dette giver anledning til spørgsmål er du velkommen til at kontakte vandværket.