Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra den seneste generalforsamling. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Uddrag af ordinær generalforsamling
torsdag den 27. april 2017 kl. 19.30 i Kr. Såby Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Fremmødt 29 medlemmer, repræsenterende 29 stemmer.

Jørgen Høeg Pedersen blev valgt som dirigent og Rasmus Calmann blev valgt som protokolfører.

Lars Gebhard aflagde beretning omkring året der er gået.

Jan Sørensen kasserer fremlagde regnskab og gennemgik det, svigtende indtægter og lave priser er grunden til det negative resultat for året. 

Beretning, status og Driftsregnskabet enstemmigt godkendt. 

Drifts og likviditetsbudget for det kommende år.

Jan sørensen. gennemgik budgettet for 2018 og berettede at regnskabets udformning vil blive ændret grundet nye regler og love samt ny kasserer.

Vi opfordrer til at vandregningen betales til tiden. Vi har også fået nyt økonomisystem (Economic). 

Der indføres et gebyr på ejerskifte på 330.- kr ellers bibeholdes priserne fra 2017.  

Budget for 2018 blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen
Lars Gebhard Vogel (formand) 
Rasmus Calmann
Sune Johnsen
Thomas Rasmussen 
Jan Sørensen (Kasser)

Suppleanter :
Ida Dyhr
Jesper Stenbæk

Ole Rademacher og Jesper Rasmussen blev genvalgt som revisorer.

Indkomne forslag:
Der er stillet forslag om omlægning til AMBA, hvor vi kun hæfter for egen andel. I dag hæfter vi solidarisk, hvilket vil sige at hvis der er nogen der ikke kan betale, så betaler vi andre. 

Det er vedtaget at:

  • Budget for det kommende år rettes til indeværende år
  • Bestyrelsen arbejder videre på Amba
  • Der skal skrives nye vedtægter inkl. begrundelse som så husstands omdeles
  • Der skal afholdes to ekstraordinære generalforsamlinger, der skal indkaldes til begge

Du kan læse det fulde referat her.

 

Uddrag af ordinær generalforsamling
onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 i Kr. Såby Forsamlingshus.

Fremmødt var 26 medlemmer, repræsenterende 26 stemmer.
Jørgen Høeg Pedersen blev valgt som dirigent og Rasmus Calmann blev valgt som protokolfører.

Lars Gebhard aflagde beretning omkring året der er gået.

Hasse Larsen kasserer fremlagde regnskabet. 
Beretning, status og Driftsregnskabet enstemmigt godkendt.

Hasse L. gennemgik budgettet for 2017 med stigning på kontingent på 200,00 kr og en vandprisstigning på 3,00 kr pr. m3.

Forslaget blev sat til afstemning og enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Budget for 2017 med ændringer blev vedtaget.

Bestyrelsen ser efter generalforsamlingen således ud:
Lars Gebhard Vogel (formand)
Rasmus Calmann
Niels Hansen
Thomas Rasmussen
Jan Sørensen

Suppleanter:
Ida Dyhr
Boas Pedersen

Ole Rademacher og Jesper Rasmussen blev genvalgt som revisorer.

Du kan læse det fulde referat her.