Udskiftning af vandmålere i 2017/2018

19/04/2018 - Vester Såby Vandværk

Vandværket udskifter alle gamle vandmålere i løbet af 2017/ 2018. Vi kontakter den enkelte forbruger for planlægning af tidspunkt for udskiftning af vandmåleren.

Hvis dette giver anledning til spørgsmål er du velkommen til at kontakte vandværket.