Regulativ

Regulativet fastsætter vandværkets forpligtelser overfor dig som forbruger, og forbrugerens forpligtelser over for vandværket.

Kort sagt, så beskriver regulativet pligter og rettigheder begge veje, og fungerer derfor som handelsbetingelser.

Normalregulativ