Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her

Information om hårdhedsgrader kan du se her.

Du kan se resultaterne af de seneste vandprøver herunder:

07.03.2024 - Drikkevand - Gruppe B parametre

29.02.2024 - Drikkevand - Gruppe A parametre

01.12.2023 - Drikkevand - Gruppe A parametre

29.09.2023 - Drikkevand - Gruppe A parametre

03.03.2023 - Drikkevand - Gruppe A parametre

14.12.2022 - Drikkevand - Gruppe A parametre

19.09.2022 - Drikkevand - Gruppe A parametre

30.05.2022 - Drikkevand - Gruppe A parametre

04.03.2022 - Drikkevand - Gruppe A parametre

30.12.2021 - Drikkevand - Gruppe A parametre

04.06.2021 - Drikkevand - Gruppe A parametre

09.03.2021 - Drikkevand - Gruppe A parametre


Hvis du ønsker at se indvindingsmængder og ældre vandanalyser kan du finde dem alle i GEUS' database Jupiter.

Miljøstyrelsen udgiver hvert 3. år en rapport om kvaliteten af det danske drikkevand. Du kan se rapporten for årene 2020-2022 herNæste rapport forventes udgivet inden udgangen af 2026.